Výzva na podávanie nominácií na výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018


od 8. 2. 2019, 16:00 do 31. 3. 2019, 16:00


Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá Vás žiada o nominácie na výročné ceny za rok 2018 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v týchto kategóriách:

• objav, nález
• akvizícia
• expozícia
• výstava
• publikácia
• menšia publikácia, drobná tlač, periodiká
• obnova, adaptácia
• reštaurovanie
• akcia, podujatie, dlhodobé projekty
• film, audio, video, multimédiá

Pripomíname, že ide o diela, ktoré boli prezentované, publikované, ukončené alebo realizované po prvýkrát v priebehu kalendárneho roka 2018. Návrh musí obsahovať názov a charakteristiku diela, meno autora/autorov, odôvodnenie nominácie a dokumentáciu v obrazovej forme (CD, foto), publikácie a propagačné tlače, video a audionahrávky (CD, DVD) a iné formy dokumentácie určené na verejnú prezentáciu. Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018 budú publikované v rámci čísla 3/2019.

Svoje návrhy, podnety a informácie nám pošlite poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. marca 2019 na adresu:

Pamiatky a múzeá, redakcia
Slovenské národné múzeum
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava 16

public@snm.sk

tel.: 02/2049 1231 

Tlačivo na návrh nominácií (DOCX, 106,1 kB)