Vzdelávací program k výstave Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia


od 2. 12. 2019, 11:10 do 2. 2. 2020, 19:00


SNM pozýva všetky školy na vzdelávací program k výstave Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia, ku ktorej SNM pripravilo i metodický deň pre učiteľov. Výstava v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2, Bratislava potrvá do 02. 02. 2020. 

Výstavný projekt Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia vznikol pri príležitosti 100. výročia začlenenia územia Slovenska do štátu, v ktorom sa Slováci prvýkrát angažovali v pozícii štátotvorného národa. Predstavuje neľahký zápas o spoločný štát i dnes prehliadaný podiel Francúzskej vojenskej misie na úspešnom priebehu nastolenia československej štátnej moci na území Slovenska. Projekt osobitne sleduje významných aktérov doby a mesto Košice s okolím. 

Výstava prezentuje zbierkové predmety zapožičané z Východoslovenského múzea v Košiciach, Vojenského historického múzea – Múzejného oddelenia Svidník a Piešťany, archívne dokumenty Štátneho archívu v Košiciach, Slovenského národného archívu a z ďalších kultúrnych inštitúcií. Pozoruhodné sú aj autentické predmety historických osobností – hlavných aktérov Francúzskej vojenskej misie, ktoré darovali vnuk generála Fouchera a vnučka generála Pellého. 

Viac informácií o výstave

Pre viac informácií a prihlásenie sa na vzdelávací program, prosím, kontaktujte: 

Dominik Hrdý 
múzejný pedagóg
e-mail: dominik.hrdy@snm.sk
telefón: +421 2 204 69 238 

Tešíme sa na vás.