Zatvorenie Archívu SNM pre bádateľov


od 24. 1. 2019, 09:25 do 8. 2. 2019, 09:25


Slovenské národné múzeum si Vám dovoľuje oznámiť, že Archív SNM v Bratislave bude od 24. januára do 8. februára 2019 pre bádateľov z technických príčin zatvorený. 

V priebehu tohto obdobia sa na nás môžete obracať na telefónnom čísle: 02/204 91 248 alebo prostredníctvom emailu: archiv@snm.sk. 

Ďakujeme za pochopenie!