Expozície


Riaditeľstvo SNM v Sídelnej budove zabezpečuje len aktuálne výstavy.

Stále expozície v týchto priestoroch patria pod SNM-Prírodovedné múzeum.