V sídelnej budove Slovenského národného múzea v súčasnosti sídli Riaditeľstvo SNM a Prírodovedné múzeum SNM, ktoré je rozsahom zbierok v oblasti svojho zamerania najväčším na Slovensku. Stále prírodovedné expozície sú pre verejnosť prístupné na druhom a treťom poschodí. Na treťom poschodí sa nachádza verejne prístupná odborná knižnica.

Priestory prízemia a prvého poschodia budovy využíva Riaditeľstvo SNM na výstavné účely.