Vstupné


Základné vstupné 4,00 €
Zľavnené vstupné
(seniori, študenti, žiaci, pedagógovia s kartou ITIC)
2,00 €
Rodinné vstupné – malé 
(jeden dospelý plus dve deti)
6,00 €
Rodinné vstupné – veľké
(dvaja dospelí plus tri deti)
10,00 €
Školské skupiny 1,00 € / 1 kultúrny poukazy
Pedagóg so školskou skupinou 0 € / 1 kultúrny poukaz
Individuálny vstup – platba kultúrnym poukazom žiak / pedagóg 2,00 € / 2 kultúrne poukazy


Zvýhodnená vstupenka na 5 vstupov 
(platná po dobu 12 mesiacov)


10,00 €

Nahlásenie záujmu o program 

Program je potrebné objednať minimálne týždeň vopred.

Kontakt:
Mgr. Dominik Hrdý,
Centrum múzejnej komunikácie SNM,
t.č.: 02/20469238,
mail: dominik.hrdy@snm.sk 

Voľný vstup
Deti od 0-1 roku, detské domovy 

Vstup zdarma 
deti do 6 rokov, seniori nad 70 rokov, držitelia preukazov: ICOM, preukaz pracovníka múzea/galérie SR a ČR, novinársky preukaz, sprievodca cestovného ruchu so skupinou, ŤZP a ŤZP/S, VIP karta a VIP vstupenka SNM 

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.