Vstupné


Základné vstupné 4,00 €
Zľavnené vstupné
(seniori, študenti, žiaci, pedagógovia s kartou ITIC)
2,00 €
Rodinné vstupné – malé 
(jeden dospelý plus dve deti)
6,00 €
Rodinné vstupné – veľké
(dvaja dospelí plus tri deti)
10,00 €
Školské skupiny 1,00 € / 1 kultúrny poukazy
Pedagóg so školskou skupinou 0 € / 1 kultúrny poukaz
Individuálny vstup – platba kultúrnym poukazom žiak / pedagóg 2,00 € / 2 kultúrne poukazy


Zvýhodnená vstupenka na 5 vstupov 
(platná po dobu 12 mesiacov)


10,00 €


Na základe rozhodnutia MKSR je vstup do múzea každú prvú nedeľu v mesiaci zdarma.