Kontakty


Sídlo: 
Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2 
P. O. BOX 13 
810 06 Bratislava 

Informácie o výstavách a podujatiach
Centrum múzejnej komunikácie
Zuzana Vášáryová
e-mail:   zuzana.vasaryova@snm.sk 
telefón:  +421 2 204 69 109 

 

V prípade záujmu o letoráty a vzdelávacie programy Prírodovedného múzea - kontakt  

Kontakt na zamestnancov