Sklený náramok / Holiare / 3 - 2. stor. pred Kristom