Múzejná pedagogika

Múzeum poskytuje špeciálne pedagogické programy pre žiakov ZŠ o výrobe a dekorácii keramiky.

Poplatok 4 € / skupina

Objednať aspoň týždeň vopred

Ukážka kvízu pre deti k výstave S citom v rukách