Školy

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Naše múzeum ponúka lektoráty pre školy realizované vo vybraných expozíciách, ktoré prezentujú hmotné a duchovné pamiatky (historické, etnografické, literárno-historické a umelecko-historické tradície) maďarského...