Školy

Projekt Krokus

Projekt Krokus

Program je určený pre jednotlivé triedy ZŠ a SŠ. Projekt je realizovaný v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu (HETI) a Múzeom židovskej kultúry. Cieľom projektu Krokus (Šafran) je pripomienka...

 

Sme všetci rovnakí?

Sme všetci rovnakí?

Program je určený pre 1. stupeň základných škôl. Dĺžka programu: 60 minút Optimálny počet osôb v skupine: 20 – 25 Lektor sprevádzajúci detských návštevníkov stálou expozíciou upriamuje pozornosť detí na...

 

Židovské kalendárne sviatky

Židovské kalendárne sviatky

Program pre deti predškolského veku a žiakov 1. stupňa ZŠ. Dĺžka programu: 60 minút Optimálny počet osôb v skupine: 20 Vzdelávacie programy sa uskutočňujú v expozícii SNM – Múzea židovskej kultúry v...

 

Tradičná židovská svadba

Tradičná židovská svadba

Program je určený pre deti predškolského veku a a 1. – 3. ročník ZŠ. Dĺžka programu: 60 minút Optimálny počet osôb v skupine: 20 Vzdelávací program je zameraný na oboznámenie detí s priebehom židovskej...

 

Kolobeh života veriacich Židov – výchova k tolerancii

Kolobeh života veriacich Židov – výchova k tolerancii

Program je určený pre druhý stupeň ZŠ a študentov SŠ. Dĺžka programu: 60 – 90 minút Optimálny počet osôb v skupine: max. 30 Cieľom prehliadky expozície spojenej s lektorským výkladom je žiakom druhého...