Ako bolo za Márie Terézie


Hoci Mária Terézia na hrad Červený Kameň nikdy nezavítala, jej osud bol úzko prepletený s osudmi majiteľov hradu, v tom období jedného z najmocnejších rodov kráľovstva - Pálffyovcami. Program priblíži postavenie šľachty v 18. storočí, objasní význam reforiem Márie Terézie a Jozefa II. a ich dopad na život šľachty a poddaných. Prehliadka sa odohráva v časti hradnej expozície, ktorá disponuje mnohými vzácnymi exponátmi a najmä portrétmi, ktoré nám priblížia toto nesmierne zaujímavé obdobie. 

Program je vhodný pre žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ.

Trvanie programu: 45 minút

Vstupné: 2 € (pedagogický dozor zdarma)

Rezervácie programu: tel: 033/690 58 03, 033/245 51 10, e-mail: objednavkymck@gmail.com

Ďalšie informácie o programoch: tel: 033/245 51 10, e-mail: marta.bednarikova@snm.sk