Nepriateľ pred bránami


Čo sa dialo po takomto výkriku hradnej stráže? Ako bol na takúto situáciu pripravený hrad Červený Kameň? 

Odpovede na tieto otázky nájdu žiaci s pomocou lektora a pracovného listu pri prehliadke obranného systému hradu. A nielen to, počas tohto programu navštívia najväčšie podzemné priestory v strednej Európe, jednu z najhlbších studní na Slovensku a najmä zistia, ako fungoval obranný systém hradu, ktorý je stredoeurópskym unikátom a od 16. storočia, kedy bol vybudovaný, zostal nepoškodený a zachovaný. 

A čo by povedali Vaši zverenci, keby mohli sami vyskúšať, ako sa nabíjala dobová palná zbraň alebo aký ťažký bol meč? Aj toto je možné prostredníctvom dotykových exponátov v podobe replík historických zbraní. Ďalšie zaujímavosti sa žiaci dozvedia nielen z výkladu lektora, ale aj vlastným skúmaním a pozorovaním. Jeho výsledky si budú zapisovať do pracovného listu, ktorý dostanú v hradnej pokladni. 

Program je vhodný pre žiakov základných škôl.

Trvanie programu: 45 minút

Vstupné: 2 €

Rezervácie programu: tel: 033/690 58 03, 033/245 51 10, e-mail: objednavkymck@gmail.com

Ďalšie informácie o pragramoch: tel: 033/245 51 10, e-mail: marta.bednarikova@snm.sk