Odokryme minulosť

Program síce nezavedie detských návštevníkov do hradnej expozície, ale celý sa odohráva mimo nej, v našej špeciálnej didaktickej miestnosti. Deťom však ponúka živý zážitok z poznávania histórie. Jeho princípmi sú totiž interaktivita, hranie rolí a plnenie rôznych úloh, to všetko pomocou hands-on pomôcok, teda dotykových exponátov, historických replík a modelov a didaktických hier. 

Pomocou rozoberateľného modelu hradu sami zistia, ako fungoval jeho obranný systém, majú možnosť naplánovať útok a zabezpečiť efektívnu obranu, zistia, akú dôležitú úlohu mala hradná studňa počas obliehania, učia sa manipulovať s rôznymi typmi zbraní. Sami na sebe si tiež môžu vyskúšať jednotlivé časti dobových odevov a správane ich kombinovať alebo navrhovať hradné interiéry.

Program je vhodný pre deti MŠ a najmä žiakov I.stupňa ZŠ.

Trvanie programu: 60 minút

Vstupné: 2 € (pedagogický dozor zdarma) 

Rezervácia programu: tel: 033/690 58 03, 033/245 51 03, e-mail: objednavkymck@gmail.com

Ďalšie informácie o programoch: tel: 033/245 51 10, e-mail: marta.bednarikova@snm.sk