Sala Terrena - Sala čo?


Interaktívna prehliadka je realizovaná len v jednej, avšak unikátnej miestnosti zo 17. storočia - v Sale Terrene.  Rovnakú miestnosť nenájdete na žiadnom inom slovenskom hrade, zámku, či kaštieli. Na čo slúžila? Prečo takto vyzerá? Ako niekto dokázal vytvoriť takéto úžasné dielo? Deti sa usadia priamo v tejto zaujímavej miestnosti, ktorá je dejiskom celého tohto programu a začne sa objektové učenie formou debaty - pocity, úvahy, nápady, otázky, odpovede, ich vlastné skúmanie a bádanie, v čom pomôže aj pracovný list. Súčasťou programu je aj praktická časť, kde si žiaci preveria svoje novonadobudnuté vedomosti pomocou identifikácie diela toho - ktorého majstra. 

Program je vhodný pre žiakov II. stupňa ZŠ a je vhodné ho kombinovať s niektorým zo základných vzdelávacích programov v našej ponuke (Život na hrade, Nepriateľ pred bránami).

Trvanie programu: 45 minút

Vstupné: 2 € (pedagogický dozor zdarma)

Rezervácie programu: tel: 033/690 58 03, 033/245 51 03, e-mail: objednavkymck@gmail.com

Ďalšie informácie o programoch: tel: 033/245 51 10, e-mail: marta.bednarikova@snm.sk