Šteboty z Turca

Beseda s amatérskym fotografom, majúcim záľubu v dokumentovaní vtáčikov, Branislavom Valkom, ktorý detičkám porozpráva o zážitkoch z fotografovania a filmovania. V rámci podujatia im bude prezentovať krátke videá a zvuky spevavcov. Deti sa budú môcť zapojiť do diskusie a vtáčiky si buď namaľovať alebo vymodelovať.


Viac informácií:
Podujatie je prístupné aj pre verejnosť. Pokiaľ by ste sa chceli zúčastniť so svojou triedou, kontaktujte Mgr. Zuzanu Bukovenovú (zuzana.bukovenova@snm.sk, 043/24 55 113)

Vstupné  
deti do 6 rokov zadarmo
žiaci, študenti  2 €
pedagogický doprovod  zadarmo na skupinu 10 žiakov
dospelí  4 €