Školy

Tvorivá dielňa v SNM - MRK v Prešove pre žiakov 2. stupňa základných...

Tvorivá dielňa v SNM - MRK v Prešove pre žiakov 2. stupňa základných škôl od 5. 10. 2020 do 26. 2. 2021

Vyhodnotenie prác .jpgĎalšie práce v slovenskom jazyku  .jpgSvoje práce nám poslali aj žiaci piateho a siedmeho ročníka ZŠ Važecká: .jpg  ; .jpg  ;  .jpg  ;  .pdf  ;  .pdf...

 

Edukačné aktivity SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove

Edukačné aktivity SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove od 5. 10. 2020 do 31. 12. 2020

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravilo edukačné aktivity určené žiakom základných škôl, ktorí môžu v múzeu zažiť program a tvorivé dielne k aktuálnym výstavám: Vladimír Ganaj - VZŤAHY a Fedor VICO -...

 

Program SNM – MRK pre školy

Program SNM – MRK pre školy od 10. 9. 2019

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove buduje a rozširuje svoju spoluprácu so školami v meste Prešov i v rámci regiónu. Na základe pripravených aktivít ponúka školám alternatívny spôsob návštevy múzea –...