Školy

Tvorivá dielňa v SNM - MRK v Prešove pre žiakov 2. stupňa základných...

Tvorivá dielňa v SNM - MRK v Prešove pre žiakov 2. stupňa základných škôl od 5. 10. 2020

SNM-Múzeum rusínskej kultúry pripravilo tvorivú dielňu . jpg a literárnu súťaž k aktuálnej výstave Iľko SOVA z Bajusova . jpg pre žiakov 2. stupňa základných škôl, viac informácií sa dozviete v priloženom plagáte. ...

 

Edukačné aktivity SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove

Edukačné aktivity SNM - Múzea rusínskej kultúry v Prešove od 5. 10. 2020

SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravilo edukačné aktivity určené žiakom základných škôl, ktorí môžu v múzeu zažiť program a tvorivé dielne k aktuálnym výstavám: Vladimír Ganaj - VZŤAHY a Fedor VICO -...

 

Program SNM – MRK pre školy

Program SNM – MRK pre školy od 17. 7. 2020

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove buduje a rozširuje svoju spoluprácu so školami v meste Prešov i v rámci regiónu. Na základe pripravených aktivít ponúka školám alternatívny spôsob návštevy múzea –...