Kontakty

Sídlo múzea
Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine
Malá hora 2
036 80 Martin
Korešpondenčná adresa:
SNM – Múzeá v Martine
Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80 Martin

Mgr. Radovan Sýkora
riaditeľ

sídlo: Malá hora 2, Martin
e-mail: radovan.sykora@snm.sk
telefón: +421 43 413 3096
PhDr. Mária Halmová
zástupkyňa riaditeľa

sídlo: Malá hora 2, Martin
e-mail: maria.halmova@snm.sk
telefón: +421 43 413 10 11

Kontakt
e-mail:  snmmartin@snm.sk
telefón: +421 43 413 10 11, + 421 43 413 10 12 
            +421 43 413 30 96 

Kontakty na zamestnancov múzea