Slovenská kronika 2020 – nominácie do súťaže

od 10. 5. 2020 do 10. 8. 2020

11. ročník súťaže Slovenská kronika čaká na Vaše nominácie. Do súťaže, vyhlásenej Národným osvetovým centrom, môžete v dvoch kategóriách zapojiť kroniky (za roky 2018 – 2019) a monografie (za obdobie rokov 2018 – 2020). Bližšie informácie a elektronickú prihlášku nájdete na stránkach NOC (odkazy nižšie). Prihlášku je treba poslať do 10. augusta 2020.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Slovenská kronika sa uskutoční 20. októbra 2020 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.


Neváhajte sa zapojiť vyplnením elektronickej prihlášky :
https://www.nocka.sk/prihlasovanie/formulare/prihlasenie/slokro/1036

Všetky dôležité informácie nájdete v propozíciách:
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/slovenska-kronika/