sme.sk / Postavili nám najkrajšie mestá, ktoré dodnes obdivujeme. Kde sa stratili naši Nemci?


Peter Getting pripravil článok o pôsobení Nemcov na našom území: Postavili nám najkrajšie mestá, ktoré dodnes obdivujeme. Kde sa stratili naši Nemci?