Špecializované keramické výstavy

Modra, 2012

Ľudovít Ďureje - Výber z tvorby

30. augusta - 20. októbra 2012

vo výstavných priestoroch Múzea Ľ. Štúra.

Hlinená kuchyňa

Výstava uvedie návštevníka do histórie keramiky a osobitne do prostredia kuchyne, miesta, ktoré sa oddávna považuje za srdce domu a rodiny. Tvoria ju dve časti: stredoveká a novoveká kuchyňa. Vráti nás do obdobia, kedy sa pokrmy pripravovali na otvorených ohniskách a v čiernych kuchyniach. Ich najdostupnejším vybavením boli hlinené nádoby. Zoznámite sa s najrozličnejšími formami a tvarmi hlineného riadu.

Modra, Horná brána, 30 augusta - 31. decembra 2012

 

Keramické dedičstvo - západoslovenská fajansa z Rakúskeho národopisného múzea

Unikátna výstava zbierok habánskej keramiky západoslovenskej proveniencie, pochádzajúcej zo 17. až začiatku 20. storočia a nachádzajúcej sa v zbierkach Rakúskeho národopisného múzea.

Múzeum slovenskej keramickej plastiky

18. máj - 19. august 2012

Modra, Kukučínova 15

Foto Milan Machala

Viedeň, 11. marca - 19. augusta 2012

Prezentácia výsledkov vedeckého výskumu medzi súčasnými keramikármi v Bratislavskom kraji a regióne Burgenland: výstava s názvom S citom v rukách

Výstavu si budete môcť prezrieť aj v novootvorenom Múzeu slovenskej keramickej plastiky v Modre od septembra 2012.

Viedeň, 2011-2012

Vernisáž 26. októbra 2011 o 11.00 hod.

Modra, 2011

Výstava Habáni a habánska keramika prezentuje keramické zbierky SNM - Historického múzea v Bratislave z neskoršieho, habánsko-slovenského obdobia zo 17.-19. storočia.

September 2011, SNM-Múzeum Ľ. Štúra v Modre

Jubilejná výstava diel majstra keramikára Mariána Lišku predstavuje žatvu zrelého obdobia jeho činnosti. Výber z diela nám predstavuje neobyčajnú remeselnú zručnosť a talent autora, ktorý sa svojimi výtvarnými kvalitami priraďuje k tvorbe najvýznamnejších súčasných keramických výtvarníkov.

September 2011, Horná brána v Modre.

 

Z dielne Zlatice Ďureje

Variácie na habánsku tému z dielne modranskej keramikárky Zlatice Ďureje.

September 2011, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre.