Informácie pre návštevníkov


Upozornenie

Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči si vás dovoľuje informovať, že stav stavebných konštrukcií NKP Spišský hrad je kriticky porušený a môže spôsobiť bezprostredné ohrozenie okolia katastrov Mesta Spišské Podhradie a Obce Žehra. Múzeum žiada verejnosť, aby svoj pohyb obmedzila na vyznačenú prístupovú komunikáciu alebo riadne označené chodníky a rešpektovala úplný zákaz vstupu a pohybu po úpätí kopca, pri hradnom brale a v blízkosti hradných múrov. V tomto priestore hrozí akútne riziko padajúcich uvoľnených kameňov a z toho vyplývajúce bezprostredné ohrozenie života.  
Grafické vyznačenie rizikového priestoru (PDF, 4,3 MB) 

Prvá nedeľa v mesiaci: zdarma 

Knižnica SNM-Spišského múzea v Levoči 
Sídli v Dome Majstra Pavla, v roku 1992 bol zosumarizovaný celý knižničný fond a vydaný knižničný poriadok. Fond knižnice je zameraný predovšetkým na históriu a dejiny umenia. Obsahuje okolo 10 000 prírastkov. Súčasťou knižnice je aj Historický knižničný fond a dokument, tzv. staré tlače, ktoré sú spracované ako zbierkový fond. Prírastky knižnice sú každoročne publikované v zborníku ACTA MUSEAI SCEPUSIENSIS. Knihy nie je možné vypožičiať, sú určené len na prezenčné štúdium. Na štúdium „starých tlačí“ je potrebný súhlas vedenia múzea.