Informácie pre návštevníkov


Milí návštevníci, 

múzeá SNM sú z rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky opäť otvorené. Vstup do múzea je povolený pre skupinu maximálne 6 ľudí, z toho jeden môže byť lektor. Prosíme vás o rešpektovanie bezpečnostných opatrení nosenie rúšok – dodržiavanie odstupu – dezinfekcia rúk a v záujme zachovania vášho zdravia i zdravia zamestnancov múzea o riadenie sa pokynmi jednotlivých špecializovaných múzeí.

Tešíme sa na stretnutie s vami. 

Vážení návštevníci,
z preventívnych dôvodov sú dočasne upravené otváracie hodiny v expozíciách SNM-Spišského múzea v Levoči vrátane Spišského hradu nasledovne:


Spišský hrad
Pondelok - Piatok: 10.00 - 18.00 (posledný vstup o 17.00)
Sobota - Nedeľa: 09.00 - 19.00 (posledný vstup o 18.00)

Expozície v Levoči
Pondelok - Nedeľa: 09.00 - 17.00 (posledný vstup o 16.00)

Veríme, že čoskoro budeme môcť prezentovať naše aktivity v pôvodnom režime.
Ďakujeme Vám za pochopenie.

Kontakt:
e-mail: info@spisskemuzeum.com
telefón: +421 53 45 413 36,
+421 53 45 127 86 

Upozornenie 

Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči si vás dovoľuje informovať, že stav stavebných konštrukcií NKP Spišský hrad je kriticky porušený a môže spôsobiť bezprostredné ohrozenie okolia katastrov Mesta Spišské Podhradie a Obce Žehra. Múzeum žiada verejnosť, aby svoj pohyb obmedzila na vyznačenú prístupovú komunikáciu alebo riadne označené chodníky a rešpektovala úplný zákaz vstupu a pohybu po úpätí kopca, pri hradnom brale a v blízkosti hradných múrov. V tomto priestore hrozí akútne riziko padajúcich uvoľnených kameňov a z toho vyplývajúce bezprostredné ohrozenie života.  
Grafické vyznačenie rizikového priestoru (PDF, 4,3 MB)  

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.