Informácie pre návštevníkov


Prvá nedeľa v mesiaci: zdarma!

Knižnica SNM-Spišského múzea v Levoči 
Sídli v Dome Majstra Pavla, v roku 1992 bol zosumarizovaný celý knižničný fond a vydaný knižničný poriadok. Fond knižnice je zameraný predovšetkým na históriu a dejiny umenia. Obsahuje okolo 10 000 prírastkov. Súčasťou knižnice je aj Historický knižničný fond a dokument, tzv. staré tlače, ktoré sú spracované ako zbierkový fond. Prírastky knižnice sú každoročne publikované v zborníku ACTA MUSEAI SCEPUSIENSIS. Knihy nie je možné vypožičiať, sú určené len na prezenčné štúdium. Na štúdium „starých tlačí“ je potrebný súhlas vedenia múzea.