Lektoráty

Audiosprievodca 
Základné informácie o vývoji hradnej architektúry a histórii hradu sú doplnené legendami a úryvkami zo zaujímavých častí dejín spojených so Spišským hradom a regiónom. Na siedmich zastaveniach si návštevníci budú môcť vypočuť 12 zvukových spotov v zaujímavom dramatickom spracovaní. Audiosprievodca po Spišskom hrade je k dispozícii v piatich jazykoch – slovenskom, anglickom, nemeckom, poľskom a maďarskom. Je určený na sprevádzanie jednotlivcov alebo malých rodinných skupiniek. Napojením na externý reproduktor je schopný obslúžiť aj väčšiu skupinu návštevníkov. Poplatok za audiosprievodcu je 2,16 € na hodinu, čo je čas postačujúci na celkovú prehliadku hradu. Záloha za zapožičanie aparátu je 10 € (po vrátení aparátu sa záloha vracia).


Nočné prehliadky Spišského hradu
Každú prázdninovú sobotu (júl a august) Vás radi privítame na nočných prehliadkach Spišského hradu. V atmosfére blikajúcich faklí a hviezdneho neba sa Vás zmocní romantický pocit návštevníkov hradnej ruiny. Nočné prehliadky hradu s vystúpením šermiarov a doplnkovým programom (ohňová šou, prehliadka hradnej kuchyne) je možné si vopred objednať. V tomto prípade je cena určená osobitne, po predbežnej kalkulácii podľa požiadaviek klienta.

V prípade nevyhovujúceho počasia sa prehliadky nekonajú.
Zmena termínov vyhradená! 

Kontakt:
e-mail: info@spisskemuzeum.com
telefón: +421 53 451 27 86, +421 53 454 13 36