Najkrajší príbeh. Spišské Vianoce 2018

od 13. 12. 2018 do 20. 12. 2018


Čo sú to vlastne Vianoce? A prečo ich oslavujeme? Čo sa vtedy stalo a nestalo? Tajomstvá toho najkrajšieho vianočného príbehu spolu nájdeme: 13., 14., 17., 18., 19., a 20., decembra 2018 od 08.00 h do 13.00 h s pravidelným vstupom každú celú hodinu v budove múzea na Námestí Majstra Pavla 40 v Levoči. 

Dĺžka vianočného predstavenia je približne 40 min. Súčasťou podujatia sú vianočné trhy na nádvorí múzea s ukážkami výroby vianočných oblátok a detského vianočného punču. Vstupné 0,50 €. 

Kapacita je obmedzená. Prosím Vás, aby ste sa objednávali do 11. 12. 2018 na tel. č.: 053/4512786 alebo na info@spisskemuzeum.com.  

Plagát (JPG, 5,2 MB)

Tešíme sa na Vás! 


Zmena programu vyhradená.