História múzea


Intenzívna stavebná činnosť na hradnom brale sa rozvinula už na začiatku 12. storočia. Architektúru Spišského hradu je možné rozdeliť na tri charakteristické časti – tzv. horný hrad, stredné a dolné nádvorie. V prvej polovici 12. storočia tu už stál vyspelý fortifikačný komplex, ktorého ústredným objektom bola kruhová veža horného hradu. V 20. rokoch 13. storočia bol postavený rozmerný, monumentálny románsky palác – hranolová budova s tromi podlažiami, zachovaná dodnes. V poslednej tretine 14. storočia za vlády Ľudovíta I. Veľkého pribudlo na západnej strane staršieho jadra nové predhradie, dnes nazývané stredné nádvorie. V 1. polovici 15. storočia bol stavebný vývoj ukončený výstavbou dolného nádvoria. Od roku 1465 pôvodne kráľovský hrad prešiel do vlastníctva významných šľachtických rodov. Ako prví ho vlastnili Zápoľskovci, po nich Thurzovci a od roku 1638 do polovice 20. storočia Csákyovci. Hrad v roku 1781 vyhorel a postupne sa menil na ruinu. Pamiatkovo-architektonický a archeologický výskum, spojený s postupnou pamiatkovou obnovou sa začal v roku 1970. Prvá múzejná expozícia bola otvorená v roku 1983 v suteréne hradného paláca Zápoľských Rekonštrukčné práce pokračujú aj v súčasnosti.