Kontakty


Sídlo: 
NKP – Spišský hrad 

Korešpondenčná adresa: 
SNM – Spišské múzeum v Levoči
Námestie Majstra Pavla č.40 
054 01 Levoča 

Kontakt: 
e-mail:  info@spisskemuzeum.com
telefón: +421 53 454 13 36

Kontakty na zamestnancov múzea 

Ďalšie objekty múzea