O múzeu


Spišský hrad je unikátny príklad vývoja hradnej architektúry nielen na Spiši, ale aj v celoslovenskom a európskom kontexte. Jeho plošne rozsiahla románska dispozícia z 13. storočia je dokladom obrannej a obytnej funkcie hradu s opevneným hradným jadrom (akropolou), románskym predhradím, refúgiom a dochovanými typologickými stavebnými druhmi, ako sú obranné veže, obytný kráľovský palác, cisterna, vstupné brány (veže). Táto podoba sa vo výraznej miere zachovala jasne čitateľná dodnes. Podobne aj všetky ďalšie slohové prestavby sú dokladom stavebného vývoja hradu a premien jeho funkcie, spočiatku ako kráľovského sídla a neskôr ako šľachtickej rezidencie.