Spolupráca s Nadáciou Poštovej banky


V roku 2018 NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY finančne podporila projekty múzeí SNM: 

SNM - riaditeľstvo Bratislava 
SNM-Historické múzeum v Bratislave  
SNM-Archeologické múzeum v Bratislave 
SNM-Múzeum Červený Kameň v Častej 
SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň 
SNM-Múzeum Slovenských národných rád v Myjave 
SNM-Múzeum Betliar v Betliari  
SNM-Múzeá v Martine 
SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku  

SNM, riaditeľstvo Bratislava 

Pobytový detský letný tábor na Červenom Kameni 

SNM v spolupráci s Nadáciou Poštovej Banky organizovalo v termíne 8.7. 2018 - 14.7. 2018 pobytový detský letný tábor na Červenom Kameni. 

Turnus bol určený pre deti zamestnancov Poštovej Banky a zamestnancov múzeí SNM. Zúčastnilo sa ho celkom 20 detí. Tábor sa konal v atraktívnom prostredí hradu Červený Kameň. 

Každý deň počas celého týždňa deti postupne objavovali ako sa žilo v minulosti na hrade a odkrývali tajomstvá dávnych časov.