Sprievodca po Archíve SNM

Sprievodca po Archíve SNM je určený domácim i zahraničným záujemcom o bádanie a využívanie archívnych dokumentov na vedecké, študijné a administratívne účely. Je archívnou pomôckou, ktorá prehľadným spôsobom poskytuje základné informácie o kultúrnom bohatstve Slovenska od 14. storočia po súčasnosť uloženom v Archíve SNM. Sprievodca poskytuje komplexný prehľad vývoja SNM rozšírený o stručné dejiny SNM a jeho špecializovaných múzeí ako pôvodcov fondov s využitím archívnych dokumentov i registratúrnych záznamov.

Dejiny Archívu SNM pozri in: Machajdíková, Elena: Sprievodca po Archíve SNM, Bratislava 2008 (v predajniach SNM v Bratislave na Vajnaského nábr. č. 2 a Žižkovej ul. č. 16).

Sprievodca po Archíve SNM, Bratislava 2008