Sprístupňovanie zbierkových predmetov


a) stále expozície 
b) dlhodobé, krátkodobé a putovné výstavy 
c) publikačná a edičná činnosť
d) iné odborné, výchovno-vzdelávacie a prezentačné aktivity


Pre viac informácií o odborných činnostiach špecializovaných múzeí SNM vyberte múzeum