Expozície

« prvá   < predošlá

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 z 15

ďalšia >   posledná »

 

Valalská chyža... tak žili Rusíni

Valalská chyža... tak žili Rusíni od 30. 12. 2013
Múzeum rusínskej kultúry

V rámci sprístupnenia časti priestorov SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove pre verejnosť v roku 2013 bola nainštalovaná expozícia Valalská chyža...tak žili Rusíni, ktorá približuje každodenný život Rusínov v...

 

Dejiny Rusínov na Slovensku na plagátoch

Dejiny Rusínov na Slovensku na plagátoch od 30. 12. 2013
Múzeum rusínskej kultúry

Expozícia ponúka pohľad na historické aj novodobé udalosti súvisiace so životom, kultúrou a hodnotami Rusínov ako národnostnej menšiny na Slovensku, hymnu Rusínov, najvýznamnejšie osobnosti, informácie o kodifikácii...

 

Chlieb duše - expozícia bohoslužobných artefaktov gréckokatolíckej...

Chlieb duše - expozícia bohoslužobných artefaktov gréckokatolíckej cirkvi od 30. 12. 2013
Múzeum rusínskej kultúry

Expozícia prezentuje predmety používané pri bohoslužobných obradoch gréckokatolíckeho vierovyznania – Evanjeliár z dreveného chrámu v obci Habura z roku 1891, modlitebné knihy, Bohostánok – kivot z gréckokatolíckej...

 

Tradície a hodnoty - Maďari na Slovensku / Hagyományok és értékek -...

Tradície a hodnoty - Maďari na Slovensku / Hagyományok és értékek - Magyarok Szlovákiában Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Kultúrna pamiatka. Brämerova kúria je renesančnou stavbou z prelomu 16. a 17. storočia, postavená na staršom základe, barokovo upravená koncom 17. storočia a klasicisticky začiatkom 19. storočia. Budova tvorí súčasť...

 

Tu prežil... / Itt élte át...

Tu prežil... / Itt élte át... Pamätný dom Kálmána Mikszátha

Pamätný dom sa nachádza v strede obce Sklabiná, v okrese Veľký Krtíš. Zámožnejší sedliacky dom z prvej pol. 19. storočia bol postaveny v roku 1852, v tomto dome prežil rozhodujúce roky svojho života: detstvo a...

 

« prvá   < predošlá

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 z 15

ďalšia >   posledná »