Supplementum

                                                                                                                                                                     
Zborník SNM - Archeológia Supplementum je monografická edícia uverejňujúca rozsiahlejšie príspevky charakteru Fontes archeologických nálezov, monografií venovaných jednotlivým lokalitám i uceleným súborom príležitostných príspevkov. Vychádza od roku 2004. Zborník SNM - Archeológia Supplementum nadväzuje na edíciu Fontes SNM, v ktorej vychádzali aj monografie venované archeológii.Zborník SNM – Archeológia – Supplementum 12 – Ľudia a hory – archeologická perspektíva 
Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska
(HTM, 60,0 kB)Zborník SNM – Archeológia – Supplementum 11 – Zborník na pamiatku Magdy Pichlerovej – Štúdie (HTM, 32,4 kB)Zborník SNM – Archeológia – Supplementum 10 – Register tehliarskych značiek na Slovensku (PDF, 12,7 MB)Zborník SNM – Archeológia – Supplementum 9 – Zborník na pamiatku Jozefa Paulíka – Štúdie (HTM, 48,2 kB)Zborník SNM – Archeológia – Supplementum 8 – Stĺp Marca Aurelia a Stredné Podunajsko – Štúdie(PDF, 5,8 MB)

Zborník SNM – Archeológia – Supplementum 7 – Praveké sídlisko v Lozorne - Širokých Dieloch (Západné Slovensko) - Výskumy v rokoch 1999 – 2009 (PDF, 5,8 MB)Zborník SNM – Archeológia – Supplementum 6 – Depoty z Bojnej (PDF, 10,7 MB)Zborník SNM – Archeológia – Supplementum 5 – Bíňa v stredoveku – Výskumy v rokoch 1989 - 1996 (PDF, 10,7 MB)Zborník SNM – Archeológia – Supplementum 4 – Karolínska kultúra a Slovensko – Štúdie (HTM, 23,0 kB)Zborník SNM – Archeológia – Supplementum 3 – Laterãrius – Dejiny tehliarstva na Slovensku (HTM, 25,2 kB)Zborník SNM – Archeológia – Supplementum 2 – Byzantská kultúra a Slovensko – Zborník štúdií (HTM, 35,5 kB)Zborník SNM – Archeológia – Supplementum 1 – Bratislavský hradný vrch – Akropola neskorolaténskeho oppida (PDF, 8,9 MB)