História múzea

Prešovské židovské múzeum vzniklo v roku 1928 ako prvé svojho druhu na Slovensku. Najväčší podiel na jeho budovaní a zhromažďovaní zbierok mal predseda neologickej obce Ing. Eugen Bárkány a Dr. Teodor Austerlitz, syn slávneho prešovského rabína. Ich zásluhou sa podarilo získať asi 300 predmetov pochádzajúcich zo Slovenska, ako aj početné dary zo zahraničia. Získali aj zodpovedajúce priestory v tzv. vodnej bašte Kumšt, kde múzeum začalo pôsobiť v roku 1931.

Počas vojny bola činnosť múzea zastavená a po vojne o jej obnovenie nebol záujem. Zbierky začínali chátrať, a preto E. Bárkány sprostredkoval ich uloženie v Štátnom židovskom múzeu v Prahe, kde sa nachádzali až do rozpadu Česko-Slovenska.

Zbierka sa na Slovensko vrátila v apríli 1993. Už 25. novembra 1993 bola časť zbierky sprístupnená verejnosti ako Stála expozícia judaík inštalovaná v prešovskej ortodoxnej synagóge.