Informácie pre návštevníkov


Prístup do objektu pre návštevníkov ZŤP: 
Do časti objektu je možný prístup pre návštevníkov ZŤP. 

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.