Kontakty

Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. 

riaditeľ
sídlo:    Zsigrayova kúria
            Židovská 17,
            810 06 Bratislava
e-mail:  pavol.mestan@snm.sk
telefón: +421 2 204 90 102
mobil:   +421 905 723 660
 

Mgr. Michal Vaněk
zástupca

sídlo:     Zsigrayova kúria
              Židovská 17,
              810 06 Bratislava
e-mail:   michal.vanek@snm.sk
telefón:  +421 2 204 90 103

Expozícia v Prešove
PhDr. Zora Mihoková – lektorka múzea
telefón: +421 51 773 16 38

SNM – Múzeum židovskej kultúry

e-mail:   mzk@snm.sk
telefón:  +421 2 204 90 101
fax:       +421 2 204 90 110

Kontakty na zamestnancov múzea


Sídlo múzea
Synagóga v Prešove
Okružná ul. 32
080 01 Prešov

Ďalšie objekty múzea