Kontakty


Sídlo:
Synagóga v Prešove
Okružná ul. 32
080 01 Prešov 

Kontakt: 
PhDr. Zora Mihoková
lektorka múzea
telefón: +421 51 773 16 38

M.A. Michal Vaněk, PhD. 
riaditeľ
sídlo:    Zsigrayova kúria
            Židovská 17,
            810 06 Bratislava
e-mail:  michal.vanek@snm.sk
mobil: +421 918 905 930
 


PhDr. Zora Mihoková
lektorka múzea pre expozíciu v Prešove 
telefón: +421 51 773 16 38 

SNM – Múzeum židovskej kultúry 
e-mail:   sekretariat.mzk@snm.sk
telefón:  +421 2 204 90 101
fax:       +421 2 204 90 110 

Kontakty na zamestnancov múzea

Ďalšie objekty múzea