Dezider Milly. Poetika farieb rodného kraja

2. 8. 2021

V tomto roku si pripomíname 115. výročie narodenia a 50. výročie úmrtia národného umelca, profesora Dezidera Millyho. Pri tejto príležitosti SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku vyhlásilo rok 2021 za rok Dezidera Millyho v múzeu a pripravilo výstavu výberu z jeho celoživotnej maliarskej tvorby pod názvom Poetika farieb rodného kraja, ktorá bude sprístupnená 6. augusta 2021 vo výstavnej sieni múzea. Výstava, sprístupnená v rámci 67. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska, potrvá do 19.9.2021.

Pedagóg a výtvarník D. Milly je jeden z najvýznamnejších a súčasne zakladajúcich predstaviteľov výtvarného umenia Ukrajincov na Slovensku. Narodil sa 7. augusta 1906 v obci Kyjov, okres Stará Ľubovňa. Pedagogické vzdelanie získal v Gréckokatolíckom učiteľskom seminári v Prešove (1922 – 1926) a výtvarné na Vysokej škole umeleckého  priemyslu v Prahe (1926 – 1933), kde študoval u profesorov Jozefa Schussera, Arnošta Hofbauera a Karla Špilara.

Po ukončení štúdia a vojenskej služby pôsobil ako učiteľ v Orlove a Prešove, a taktiež v Košiciach ako prednosta III. oddelenia Ukrajinského školského referátu pri Povereníctve školstva a osvety SNR. V roku 1946 sa presťahoval do Bratislavy, kde prednášal na oddelení kresby a maľby Slovenskej vysokej školy technickej, v Inštitúte výtvarnej  výchovy pri Pedagogickej fakulte Univerzity J. A. Komenského a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na zakladaní ktorej sa spolupodieľal. Na VŠVU v Bratislave od 1. októbra 1949 viedol oddelenie grafiky, v školskom roku 1951/52 vykonával funkciu jej rektora a roku 1958 bol menovaný za profesora voľnej grafiky, všeobecného a krajinárskeho maliarstva. V roku 1962 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec a v roku 1971 titul národný umelec.

D. Milly bol členom Spolku slovenských výtvarných umelcov, Spolku umelcov a priateľov grafiky, prvým vedúcim tvorivej skupiny Život, členom Ústredného výboru Zväzu československých výtvarných umelcov a členom prezídia Ukrajinskej národnej rady Prešovska. 

Popri pedagogickej činnosti sa venoval maľbe, kresbe, grafike, ilustrácii, novinovej kresbe a scénickému výtvarníctvu.

Prvú samostatnú výstavu pripravil v roku 1943 v bratislavskom Dome umenia. Okrem Slovenska boli diela umelca vystavené tiež v Česku, Poľsku, Nemecku, Francúzsku, Belgicku, Švédsku, Rakúsku, Maďarsku, Taliansku, na Kube a na Ukrajine.

Hlavným inšpiračným prameňom tvorby D. Millyho je krajina rodného kraja a život jeho ľudí počas dní pracovných, sviatočných, ale aj tragických, spôsobených nezmyselným zabíjaním v dôsledku vojnových udalostí. Výtvarné snaženie umelca najvýstižnejšie charakterizujú diela symbolicko-melancholického charakteru s názvami Blúdiaca a Krivý jarok, obrazy s folklórnymi motívmi ukrajinského etnika na východnom Slovensku, ktorým D.Milly ako prvý privlastnil maliarsku podobu, humanisticky a protivojnovo zamerané práce s tematikou prvej vypálenej obce na Slovensku – obce Tokajík a svojské moderné krajiny z posledného tvorivého obdobia, z 2. polovice 60. rokov 20 storočia. 
D. Milly zomrel vo veku 65 rokov 1. septembra 1971 v Bratislave, kde je aj pochovaný.

Srdečne pozývame.
Ladislav Puškár, kurátor 

Viac info 
Ľudmila Ražina
tel.: +421 54 245 1004
mobil: +421 908 795 086
e-mail: ludmila.razina@snm.sk 

Mediálni partneri SNM 
logo Rozhlasu a televízie Slovenska  logo Tlačovej agentúry Slovenskej republiky logo portálu aktuality.sk