Historický park kaštieľa Imre Madácha otvára po rekonštrukcii svoje brány

26. 6. 2020


Po dvoch rokoch trvajúcej rekonštrukcii bola dnes sprístupnená verejnosti jedna z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok Slovenska – historický park kaštieľa Imre Madácha. Rozsiahly projekt obnovy, spojenie niekoľkých zdrojov financovania a úsilie mnohých ľudí tak priniesol pre spoločné slovensko-maďarské kultúrne a prírodné dedičstvo výsledok v podobe oživenia tohto historického parku Slovenského národného múzea-Múzea kultúry Maďarov na Slovensku v Dolnej Strehovej.

Práce na obnove národnej kultúrnej pamiatky boli realizované v rokoch 2018 – 2020 s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Kaštieľ Imre Madácha v Dolnej Strehovej aj s priľahlým parkom spravuje Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, ktoré pripravilo projekt rekonštrukcie parku po úspešnom ukončení rekonštrukcie kaštieľa Imre Madácha v rokoch 2010 až 2013. „Dnes ukončujeme jeden veľký investičný projekt Slovenského národného múzea. Na jeho začiatku bola obnova kaštieľa, po ktorej nasledovala realizácia novej expozície a následne aj celého parkového areálu. Som presvedčený, že celý areál kaštieľa Imre Madácha v Dolnej Strehovej sa stane obľúbeným a vyhľadávaným miestom nielen pre návštevníkov Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku či pre obyvateľov obce Dolná Strehová, ale aj pre turistov vôbec," povedal generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis.

Hlavnou ambíciou múzea bola revitalizácia historického parku kaštieľa a jeho zaradenie do spoločného slovensko-maďarského kultúrneho a prírodného dedičstva. V parku boli vybudované tematické cesty s modernými múzejno-pedagogickými nástrojmi a informačnými tabuľami. Vzniklo pódium pre kultúrne podujatia, pribudli lavičky, detské ihrisko, aj mostíky cez potok a pergoly so záhonom ruží. Obnovili sa chodníky až k pomníku Imre Madácha a ku kaštieľu, kde sa nachádza stála expozícia o živote a tvorbe významného literáta 19. storočia. Dôležitá bola aj rekonštrukcia pomníka a hrobky rodiny Madáchovcov. „Hlavným cieľom projektu bolo nielen uchovanie tejto pamiatky do budúcnosti, ale tiež zvýšenie návštevnosti," poznamenala Gabriella Jarábik, riaditeľka SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku.

Kaštieľ Imre Madácha a priľahlý park v Dolnej Strehovej je významným kultúrnym a pamätným miestom na Slovensku. Imre Madách, básnik, dramatik, právnik, politik a autor známeho diela Tragédia člověka sa v tejto malej obci 21. 1. 1823 narodil. Žil v nej až do roku 1844 a neskôr od roku 1853 až do svojej smrti v roku 1864. Spolu s celou rodinou Madáchovcov je v Dolnej Strehovej aj pochovaný.

Obnova parku z 19. storočia je súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko v rokoch 2014–2020 s názvom Palócland – Hont – Podpoľanie. Ten má okrem podpory kultúrnych tradícií a prírodných hodnôt priniesť do tejto slovensko - maďarskej pohraničnej oblasti viac turistických atrakcií.


Mediálni partneri SNM