Jedlo, nápoje, sny… Všedné dni a sviatky zo života ľudu

14. 2. 2019


Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku (SNM – MKMS) v spolupráci s OZ Tradície a hodnoty slávnostne otvorí dňa 20. februára 2019 o 16.00 h novú národopisnú expozíciu Jedlo, nápoje, sny... Všedné dni a sviatky zo života ľudu. Pre návštevníkov bude sprístupnená v sídle múzea v Bramärovej kúrii na Žižkovej 18 (vchod zo Žižkovej 16) v Bratislave od 21. februára 2019. 

Pripravovaná expozícia prezentuje ľudovú kultúru Maďarov žijúcich na Slovensku prostredníctvom významných hmotných a duchovných pamiatok z oblasti tradičného hospodárstva, domácich remesiel, domácich prác, bytovej kultúry, odievania, ľudového umenia a zvykoslovia z obdobia od polovice 19. storočia po súčasnosť. Jednotlivé témy sú zastúpené vybranými zbierkovými predmetmi zo zbierok SNM – MKMS a doplnené fotografiami Lászlóa Alberta Aranya a Júliusa Lipcseyho zo 40-tych a 50-tych rokov 20. storočia. 

Expozíciu slávnostne otvorí Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM za prítomnosti Konráda Rigó, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Autorsky expozíciu predstaví kurátorka Izabela Danterová. Expozícia vznikla vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. 


Mediálni partneri SNM: