Návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej v SNM – MRK v Prešove

13. 9. 2019


SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove privítalo dňa 12.septembra 2019 vzácnu návštevu. Metropolu Šariša – Mesto Prešov poctila návštevou prezidentka SR Zuzana Čaputová. Svoj denný program ukončila návštevou múzea s príchodom o 16.25 h. Pred budovou SNM – MRK v Prešove ju privítala kyticou riaditeľka PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Následne si Zuzana Čaputová prezrela výstavné priestory múzea s pútavým výkladom kustódky a historičky Mgr. Radky Demjanovej, ako aj riaditeľky múzea, kde sa dozvedela viac informácií, kto sú Rusíni, odkiaľ pochádzajú, o ich živote, významných predstaviteľoch, osobnostiach z histórie aj súčasnosti, ich prínos do kultúrneho a spoločenského života, o udalostiach, ktorým v behu dejín museli čeliť a doslova bojovať o zachovanie svojej identity.  

Po ukončení prehliadky nasledovala diskusia s pozvanými hosťami, predstaviteľmi rusínskych organizácií či inštitúcií pôsobiacich na Slovensku z oblasti kultúry, vzdelávania, duchovnej sféry. Prezidentka si so záujmom a vážnosťou vypočula problémy, s ktorými sa potýka rusínska menšina žijúca na Slovensku v súčasnosti. V rámci diskusie boli položené otázky vo vzťahu vyľudňovania rusínskych obcí severovýchodu Slovenska, často spojené s nedostatkom pracovných príležitostí najmä pre mladých ľudí, ktorí odchádzajú za prácou do zahraničia, ďalej otázky rozvoja rusínskeho školstva, zriaďovania škôl s rusínskym vyučovacím jazykom a uplatnenia absolventov takýchto škôl predovšetkým v lokalitách s rusínskym obyvateľstvom. Aktuálna situácia ukazuje ako jednu z priorít zvyšovať povedomie u Rusínov hlásiť sa k svojej národnosti a materinskému jazyku, k čomu pomôže aj možnosť slúžiť bohoslužby v rusínskom jazyku. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v závere diskusie vyjadrila svoju podporu a ochotu riešiť tieto problémy aj s predstaviteľmi vlády SR, či priamo so zodpovednými ministrami za jednotlivé rezorty v blízkej budúcnosti. 

Viac info: 
PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., 
riaditeľka SNM – MRK v Prešove 
tel.: +421 051 2453321;
0918 896 043,
e-mail: luba.kralova@snm.sk 
www.snm.sk/mrk

Mediálni partneri SNM: