Otvorenie novej expozície Milana Rastislava Štefánika

3. 5. 2021


Slovenské národné múzeum a mesto Brezová pod Bradlom pripravili spomienkové podujatie na generála Milana Rastislava Štefánika, ktoré sa uskutoční 3. mája 2021, v predvečer 102. výročia jeho tragickej smrti. Súčasťou programu bude aj slávnostné otvorenie novej expozície SNM – Múzea Slovenských národných rád – Múzea M. R. Štefánika v jeho rodnom dome na Košariskách, s názvom Milan Rastislav Štefánik. Generál – osloboditeľ. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie v okrese Myjava sa slávnosť bude konať v obmedzenom rozsahu, bez prítomnosti verejnosti. Nová expozícia bude pre návštevníkov sprístupnená od 4. mája 2021.

Stvárnením a obsahovou náplňou nová expozícia vizualizuje nielen významné životné etapy štátnika a diplomata generála Štefánika, ale predstavuje ho aj ako znalca umenia, človeka mnohopočetných záľub, ako Slováka srdcom, vždy hrdého na svoj pôvod, národ, ktorému ostal verný v diele i myšlienkach. 

Expozícia autorov v zložení Radoslav Ragač, Branislav Panis, Miloslav Čaplovič ponúka množstvo doposiaľ nevystavovaných zbierkových predmetov a prvky modernej múzejnej prezentácie. Prostredníctvom viac ako 400 kusov historických artefaktov z rôznych fondových inštitúcii na Slovensku rozpráva životný príbeh Štefánika zrozumiteľne a citlivo. Počas prehliadky expozície sa návštevník vráti v čase a priestore – ocitne sa pod hviezdnou oblohou na južnej pologuli, v Štefánikovom byte v Paríži, v jeho pracovni v Meudone a stane sa svedkom rozhovoru troch významných štátnikov, ktorí sa podieľali na vzniku Československa. V závere sa pozornosť venuje aj zložitému osudu Štefánikovej pamiatky. Tímu architekta Jozefa Habodásza (D&D Studio s.r.o.) sa podarilo vytvoriť decentný, elegantný a pritom výtvarne zaujímavý expozičný priestor, ktorý návštevníkom ponúka nevšedný zážitok z prehliadky. 

„Pri tvorbe expozície sme sa podrobne venovali životným etapám Štefánika – detstvu, študentským časom, roli generála, politika, diplomata, štátnika, ale aj astronóma a rovnako aj širokému spektru jeho záľub a talentov. Osobitnú pozornosť si zaslúži tragická smrť a zložitý osud Štefánikovej pamiatky. Napriek snahe bývalého režimu vymazať Štefánika z historickej pamäte, má táto jedinečná osobnosť stále svoje miesto v dejinách, vede a v umení", povedal generálny riaditeľ SNM a spoluautor scenára expozície Branislav Panis.

„Som šťastná, že sa podarilo vytvoriť novú expozíciu v Štefánikovom rodnom dome v Košariskách. Autorský tím pretavil poznatky o Štefánikovi do podoby, ktorá okrem predstavenia jeho pozoruhodného diela dovoľuje návštevníkom nahliadnuť aj do jeho súkromia. Prostredníctvom moderných prezentačných prvkov sa v expozícii podarilo navodiť pocit dynamiky a nových zážitkov. Veľké poďakovanie patrí autorom a celému tímu realizátorov", dodala Alena Petráková, riaditeľka SNM – Múzea Slovenských národných rád.

Na prípravu a realizáciu odborne dohliadali pracovníci SNM – Historického múzea v Bratislave. Hoci celý tvorivý proces komplikovala pandémia, Slovenské národné múzeum sa teší na prvých návštevníkov novej expozície už v utorok 4. mája 2021 v Múzeu M. R. Štefánika na Košariskách. Expozícia bola zrealizovaná vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky v Roku Milana Rastislava Štefánika.

Viac info:
Mgr. Pavol Trúsik
tel.: 034/245 1103; e-mail: pavol.trusik@snm.sk
www.snm.sk/msnr
FB: SNM - Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum M. R. Štefánika


Mediálni partneri SNM

   


Partner SNM – Múzea SNR