Posledná šanca – september

11. 9. 2017


Tlačová správa, 12. septembra 2017, Bratislava

Posledná šanca – september

Múzeá SNM sa začínajú pripravovať na zimnú sezónu svojou prevádzkou a rovnako programovou ponukou. Využite posledné teplé dni a rozlúčte sa s letom výletmi za našimi výstavami. Ponúkame prehľad tých, ktoré v nadchádzajúcich septembrových dňoch končia. Tešíme sa na stretnutie s vami v múzeách SNM. 

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Výstava Chorvátsky Grob (do 15. 09. 2017)
Istrijská 68, Bratislava
Výstava prezentujúca kultúru a históriu obce Chorvátsky Grob v spolupráci s obcou Chorvátsky Grob a Chorvátskym kultúrnym zväzom na Slovensku.
Web: SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku FB: SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Tok vody (do 23. 09. 2017)
Štúrova 84, Modra
Keramická tvorbu umelkýň zo Slovinska – Marje Prelovšek, Danice Žbontar, Ines Kovačič.
Web: SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra FB: SNM-Múzeum Ľ. Štúra v Modre 

SNM-Múzeum Červený Kameň
Reštaurátor František Sysel (do 30. 09. 2017)
Hrad Červený Kameň, Častá
Reštaurátor František Sysel (1927 – 2013) pracoval pre SNM-Múzeum Červený Kameň v rokoch 1973 – 1991. Výstava bola usporiadaná pri príležitosti nedožitého 90. výročia jeho narodenia.
Staré expozície (do 30. 09. 2017)
Začiatky dejín múzea na hrade Červený Kameň možno datovať od marca roku 1945, keď hrad opustil jeho posledný majiteľ Karol Pálfi (Pálffy). Prvá interiérová expozícia bola sprístupnená v máji roku 1950. Výstava prezentuje vývoj stálej expozície múzea od konca druhej svetovej vojny až po súčasnosť.
Liptovskí murári pomáhali stavať Budapešť (do 30. 09. 2017)
Obrazové dokumenty zachytávajú históriu a remeselnú zručnosť liptovských murárov pri budovaní Budapešti v období pred vypuknutím 1. svetovej vojny.
Utajený dámsky svet (do 30. 09. 2017)
Inštalácia dámskej spálne z 19. storočia so všetkými malými predmetmi a detailmi umožňuje nahliadnuť do (vtedy) bežne neprístupného dámskeho sveta.
Web: SNM-Múzeum Červený Kameň FB: Červený Kameň Hrad

SNM-Hudobné múzeum 
Dobroslav Orel – ČeskoSlovenský muzikológ (do 30. 09. 2017)
Žižkova 18, Bratislava
Výstava o zakladateľovi slovenskej hudobnej vedy, českom muzikológovi, pedagógovi, dirigentovi, konzervátorovi a kňazovi, ktorý v roku 1919 prišiel na Slovensko, aby pomohol budovať univerzitné školstvo.
Web: SNM-Hudobné múzeum FB: SNM-Hudobné múzeum

SNM-Múzeum Slovenských národných rád
Desatoro o gajdách 2017 (do 30. 09. 2017)
Štúrova 2, Myjava
Gajdy a gajdošská kultúra sú od roku 2015 zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Nazriete do histórie, rozvoja a súčasnej podoby gajdošstva na Slovensku a v zahraničí. Zoznámite sa s variáciami a jednotlivými súčasťami gájd a nástrojov potrebných k ich výrobe. 
Web: SNM-Múzeum Slovenských národných rád FB: SNM-Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum M. R. Štefánika

SNM-Múzeum Bojnice
Svet z legokociek (do 30. 09. 2017)
Zámok a okolie 1, Bojnice
Výstava pripravená v spolupráci s Bricklandiou pozostáva z 13 scenérií vrátane hradu s podhradím a stredovekej bitky. Na jej výstavu bolo použitých viac ako 100 000 kociek. Návštevníci tu môžu napočítať viac než 1 000 drobných žltých postavičiek.
Web: SNM-Múzeum Bojnice FB: BojniceCastle

SNM-Spišské múzeum
Mucha na obraze (do 30. 09. 2017)
Námestie Majstra Pavla č. 2, Levoča 
Mucha stelesňovala pokúšanie diabla, hriech, utrpenie a smrť a časom sa jej význam ešte rozšíril. Často bývala zobrazená pri Madone s dieťaťom, pri svätcoch, na zátišiach, ale aj na portrétoch.
Web: SNM-Spišské múzeum FB: SNM-Spišské múzeum v Levoči

SNM-Múzeum Betliar
1890 - Seriál vs. história (do 30. 09. 2017)
Kaštieľna 6, Betliar
Výstava seriálových kostýmov a rekvizít v kaštieli Andrášiovcov (Andrássy) v Betliari.
Web: SNM-Múzeum Betliar FB: SNM-Múzeum Betliar: kaštieľ Betliar, hrad Krásna Hôrka

SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry
Rodný kraj (do 30. 09. 2017)
Centrálna 258, Svidník
Autorská výstava maľby výtvarných umelcov Vasiľa a Petra Svaľavčikovcov.
Web: SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry FB: SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry 


Všetky aktuálne výstavy SNM na: www.snm.sk/?aktualne-vystavy
Viac info – web: www.snm.sk; FB: Slovenské národné múzeum

Mediálni partneri SNM