Posledný Turek na hrade Modrý Kameň

13. 11. 2018


V piatok 23. novembra 2018 od 16.30 hod. sa v Slovenskom národnom múzeu - Múzeu bábkarskych kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň uskutoční krst a prezentácia publikácie PhDr. Pavla Dvořáka Posledný Turek. Stavovské povstania a koniec osmanských vojen.

Autor Pavel Dvořák sa vo svojej 9. knihe z edície Stopy dávnej minulosti venuje udalostiam, spojeným s posledným dejstvom osmanských výbojov na území horného Uhorska (dnešného Slovenska), na hradoch, v kúriách, kláštoroch a iných monumentálnych miestach, ako aj účasti osobností šľachtických rodov v protitureckom boji. Cenný literárny prameň a zdroj informácii o tomto období – historická pieseň neznámeho autora zo 16. storočia Píseň o Modrom Kameni, Divíne a Zvolene, je spolu s osobnosťami Jána a Valentína Balašu – vlastníkov hradu Modrý Kameň a hrdinov protitureckých vojen, témou knižného vydania,
ako aj prezentácie autora v Slovenskom národnom múzeu - Múzeu bábkarskych kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň.

Po predstavení publikácie sa uskutoční beseda s autorom. Kniha, ktorá obsahuje bohatý obrazový a dokumentačný materiál, bude na podujatí k dispozícii pre návštevníkov. SNM-MBKH srdečne pozýva všetkých záujemcov.

Viac informácií:
Mgr. Helena Ferencová
riaditeľka
Slovenské národné múzeum-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň
Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň
tel: +421 918 665 392; +421 47 2454 101; +421 47 4870 194
www.snm.sk


Mediálni partneri SNM: