Príbehy z regálov. Od predmetu k exponátu... SNM – Spišské múzeum v Levoči, prírastky 2009 – 2019

11. 11. 2019


Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči (SNM – SML) otvorí dňa 14. 11. 2019 o 16.00 h novú výstavu Príbehy z regálov. Od predmetu k exponátu..., kde pomocou trinástich pútavých príbehov predstaví zaujímavé zbierkové fondy, ako aj prácu múzejných odborníkov. Výstava bude sprístupnená pre verejnosť od 15. novembra 2019 a potrvá do 30. decembra 2020.

Sedem autorov – Mgr. Peter Kováč, Mgr. Zuzana Jánošíková, Ph.D., Mgr. Lucia Laciňáková, Mgr. Martin Stejskal, PhDr. Mária Novotná, PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková a Mgr. Art. Martin Rosenberger – „rozpovie" trinásť príbehov s tajomnými názvami: Príbeh klobúka, Vešeľe v Uložu, Na ľevockej hure, Na obranu i útok, Dizajn a pohodlie, Aby bolo svetlo, Rohbockove veduty, Zachytené miesto, Príbeh z garáže, Spod Spišského hradu, Týchto pár riadkov, S výtvarným talentom a šľachtickým pôvodom, Ľubovník bodkovaný, V krajine črepov, ktoré prostredníctvom zbierkových predmetov rytín, olejomalieb, kresieb, plastík, archívnych dokumentov, zbraní, krojov a fotografií návštevníkov prevedú umením a históriou od obdobia gotiky po 20. storočie.

Múzeum formou výstavného projektu prezentuje odbornú prácu od získavania, evidovania, ošetrenia, ochrany zbierkových predmetov, až po ich využitie na vedecký výskum či prezentáciu širokej verejnosti. Odborné múzejné činnosti názorne predstavuje na vybraných zbierkových predmetoch i zbierkach. Odpovedá na otázky – ako sa zbierkové fondy múzea rozširujú, prečo a za akým účelom sa predmety nakupujú a čo sa s nimi deje po zaradení do jednotlivých zbierok. Výstava zároveň predstavuje široký záber múzea v oblasti vedných odborov: etnológie, histórie, umeleckej histórie a archeológie, a to v časovom horizonte posledných desiatich rokov.

Srdečne pozývame

Viac info:

PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková
SNM – Spišské múzeum
Námestie Majstra Pavla 40
054 01 Levoča
dasa.pavukova@snm.sk; info@spisskemuzeum.com;
+421 53 451 27 86; +421 918 580 962
www.snm.sk/sh 

Mediálni partneri SNM: