Romantický víkend na zámku v Bojniciach. Súťažte na podujatí Noc múzeí a galérií 2019

17. 5. 2019


Organizátori podujatia Noc múzeí a galérií 2019 v Bratislave a Bratislavskom samosprávnom kraji pripravili pre návštevníkov súťaž o atraktívne ceny. Viac informácií nájdete na webových stránkach Slovenského národného múzea: www.snm.sk; Noc múzeí a galérií 2019. Dovidenia v sobotu 18. mája 2019 v múzeách a galériách na celom Slovensku. 

Rovnako, ako vo väčšine miest Európy, už len niekoľko hodín delí poznávaniachtivú verejnosť na Slovensku od populárneho podujatia Noc múzeí a galérií 2019. V sobotu 18. mája 2019 sa múzeá a galérie opäť otvoria návštevníkom s atraktívnou ponukou výstav a podujatí v netradičnom čase. V inštitúciách v Bratislave a Bratislavskom samosprávnom kraji organizátori pripravili obľúbenú „pečiatkovú" súťaž. Stačí nazbierať tri pečiatky navštívených múzeí a galérií na ústrižku na zadnej strane programovej brožúry a ústrižok vhodiť do urny v ľubovoľnom múzeu či galérii. Desať vyžrebovaných návštevníkov bude odmenených zaujímavou cenou.

Výhercovia sa môžu tešiť na romantický rodinný víkend na zámku v Bojniciach, ktorý do súťaže ponúklo Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice. Poukaz na nákup kníh a suvenírov v hodnote 20 € v kníhkupectve Ex Libris v SNG, 3 voľné vstupy na programy SNG a aktuálny katalóg k výstave SNG s magazínom 365° je ďalšou z cien od Slovenskej národnej galérie. Vyžrebovaní návštevníci budú odmenení aj VIP vstupenkou na voľný vstup do STM – Múzea dopravy v Bratislave či vstupenkou do 18 múzeí SNM na celom Slovensku platnou do konca roka 2019. Univerzitná knižnica v Bratislave ponúkla do súťaže 5 darčekových setov k 100. výročiu Univerzitnej knižnice v Bratislave. Každý darčekový set obsahuje 5 textilných tašiek s motívmi historických exlibrisov UKB (každá taška má iný motív), 9 atraktívnych odznakov s rôznymi motívmi k 100 výročiu UKB, sériu záložiek do kníh s motívmi historických exlibrisov a pečatidiel UKB. Výpravné publikácie a zaujímavé suveníry venovali do súťaže Kunsthalle a Galéria Nedbalka. Žiaci a študenti môžu vyhrať vzdelávací program v SNM – Historickom múzeu na Bratislavskom hrade pre celú svoju triedu.

Múzeá a galérie v Bratislave a v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) spolupracujú vďaka finančnej podpore kraja už tretí rok na príprave a realizácii podujatia v niekoľkých oblastiach. Ide o spoločné prezentačné aktivity – pre návštevníkov je pripravená jednotná programová brožúra; spoločné vstupné – platí sa len v prvej navštívenej inštitúcii 3,- € na osobu (deti do 10 rokov sú zdarma); a zlepšenie dopravnej dostupnosti podujatia – špeciálna doprava priamo na podujatie (historické vozidlá z Dopravného podniku Bratislava, posilnené denné aj nočné spoje v spolupráci s Bratislavskou integrovanou dopravou, parný vláčik zo Železničného múzea SR po bratislavských spojkách a do Malaciek alebo spolupráca na propagácii podujatia so Železničnou spoločnosťou Slovensko). Ceny špeciálnej dopravy sú rôzne – zdarma, v cene vstupenky na podujatie, ako aj podľa platných cenníkov dopravcu. Viac info a programovú brožúru v slovenskom aj anglickom jazyku návštevníci nájdu na webovej stránke SNM: www.snm.sk.

Srdečne pozývame.

Podujatie finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj

Viac info
www.snm.sk (múzeá SNM a múzeá a galérie v Ba a BSK)
www.nmag.sk

Zuzana Vášáryová; zuzana.vasaryova@snm.sk; +421 915 032 062
koordinátorka podujatia v Bratislave a Bratislavskom samosprávnom kraji

Marián Majerník; marian.majernik@gmail.com; +421 903 239 048
koordinátor podujatia za Zväz múzeí na Slovensku

Partneri podujatia