Rusíni v éteri...už 90 rokov

2. 7. 2020


SNM – Múzeum rusínskej kultúry (SNM – MRK) v Prešove pripravuje v rámci letných podujatí hudobno – slovný program Rusíni v éteri... už 90 rokov. Podujatie sa uskutoční 9.júla 2020 (štvrtok) o 17:00 hod. na nádvorí múzea na Masarykovej ulici 20, v Prešove. Cieľom programu je pripomenúť si začiatky skúšobného rozhlasového vysielania pre Rusínov na Podkarpatskej Rusi a v prešovskom regióne. V roku 1930 sa z košického štúdia Československého rozhlasu začínajú vysielať také relácie ako Ruskyj večer (Ruský večer), Ruskaja radioperedača (Ruská rozhlasová relácia) a Aktuaľnosti dľa Podkarpatskoj Rusi (Aktuality pre Podkarpatskú Rus). Aj keď sú určené Rusínom vysielajú sa po rusky, po ukrajinsky len v živých prenosoch z Užhorodu, Ladomírovej či Prešova zaznieva rusínčina. Prvým redaktorom je Andrej Rudlovčák a relácie sa vysielajú sporadicky. Výraznú pomoc pri organizovaní vysielania dostáva od slovenských rozhlasových kolegov Emila Ruska a Antona Prídavku. V roku 1934 sa vysielanie pre Rusínov stáva pravidelnou súčasťou vysielacej štruktúry Československého rozhlasu. V pripravovanom programe si chceme pripomenúť nielen zaujímavé fakty z histórie vysielania, ale aj osobnosti, ktoré s rozhlasom dlhé roky spolupracovali či spolupracujú. Jednou z nich je aj prvá dáma rusínskeho folkóru Mária Mačošková, ktorá v tomto roku tiež oslavuje okrúhle životné jubileum, bude spievať, ale aj spomínať. Spolu s ňou príde zaspievať RETRO PUĽS і speváčky Svitkové. Spomínať budú herci DAD a diváci sa môžu tešiť aj na vynikajúceho speváka Štefana Šteca – súčasného redaktora rusínskeho vysielania RTVS.

Zmena miesta realizácie, v prípade zlého počasia, je možná...

Viac info:
PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.,
riaditeľka SNM – MRK v Prešove
tel.: +421 051 2453321; 0918 896 043,
e-mail: luba.kralova@snm.sk
www.snm.sk/mrk


Mediálni partneri SNM: