SNM hľadá riaditeľa Múzea kultúry karpatských Nemcov

4. 6. 2021


Verejné vypočutie kandidátov na miesto riaditeľa SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov sa uskutoční v pondelok 7. júna 2021 od 10 h v priestoroch Slovenského národného múzea (SNM) na Vajanského nábreží 2 v Bratislave (v Harmincovej sieni na I. poschodí).

O pozíciu riaditeľa múzea sa budú uchádzať dvaja kandidáti, ktorých prihlášky spĺňali všetky požadované kritériá, definované v podmienkach výberového konania – Martin Hájek a Rastislav Fiľo. Obaja kandidáti odprezentujú sedemčlennej výberovej komisii svoju víziu ďalšieho smerovania a rozvoja SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov. Následne budú odpovedať na otázky jej členov.

Po skončení verejného vypočutia výberová komisia hlasovaním odporučí generálnemu riaditeľovi SNM meno víťazného kandidáta na vymenovanie na pozíciu riaditeľa múzea.

Viac info: 
Zuzana Vášáryová, Centrum múzejnej komunikácie SNM 
zuzana.vasaryova@snm.sk; +421 915 032 062 


Mediálni partneri SNM