Štefan Hapák – Rieka času (Potočyna času)

30. 6. 2020


SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sprístupnilo vo svojich priestoroch výstavu diel profesora Štefana Hapáka pod názvom Rieka času (Potočyna času). Ide o výber olejomalieb, pastelov a grafík z ranného obdobia majstrovej tvorby. Výstava bude súčasťou podujatia, ktoré múzeum pripravuje v rámci cyklu Medailón osobnosti.

Autor v roku 1968 na svojej výstave o tvorbe napísal: „Nenájdete na nej extrémne štýlové či smerové zamerania. Nesnažil som sa napodobňovať velikánov moderny. ...Keď kreslím či maľujem človeka, jeho prostredie alebo obklopujúcu nás prírodu, všímam si človeka i prírodu, ich vzťahy, podobu i nálady. Svoje dojmy vyjadrujem líniou, šrafou, tónom, čierno-bielou alebo farebnou plochou na papieri, plátne alebo cez grafický materiál na grafických listoch ..."

Štefan Hapák sa narodil 16.10.1921 v Pinkovciach, zomrel 23.3.1997 v Ľuboticiach.V rokoch 1939 – 1944 študoval na Lýceu a Učiteľskom ústave v Užhorode. Prvým jeho pôsobiskom sa v roku 1944 stala Ľudová škola v Zboji (okres Snina). V rovnakom roku ho odvelili do koncentračného tábora v Maďarsku, odkiaľ 4. apríla 1945 ušiel a prihlásil sa k štábu 136. veliteľstva II. ukrajinského frontu. Rok po vojne pôsobil na Štátnej ľudovej škole v Dúbrave, Brezovci (okres Sobrance), na Štátnej meštianskej škole v Medzilaborciach. V období 1947 – 1948 študoval na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, v rokoch 1948 – 1953 na AVU v Prahe u prof. J. Želibského a O. Nejedlého maľbu. Ako študent sa Hapák venoval aj poézii pod pseudonymom St. (S. H.) Paracyn. Po absolutóriu sa usadil v Prešove, najskôr ako výtvarný redaktor v časopise Družno vpered a Dukľa, neskôr vo vydavateľstve KZUP (Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich). Od roku 1953 až do odchodu do dôchodku pôsobil na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. V roku 1954 sa stal členom SZVU. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave bol inaugurovaný za profesora v roku 1971. Od dôb štúdií po celý život profesora Hapáka sprevádzala programovo a realisticky orientovaná krajinomaľba. Zobrazoval východoslovenskú krajinu – rodný Zemplín, Šariš, Vysoké Tatry, Zamagurie. Jeho rozsiahlymi cyklami sú napr. Osturňa (oleje 1982 – 1983), Ždiarske leto (pastely 1983), ale aj Zakarpatská jeseň (pastely 1979).

Kurátorkami výstavy, ktorá potrvá do 30. augusta 2020 sú Daniela Kapráľová a Jana Truščinská.

Viac info:
PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., riaditeľka SNM – MRK v Prešove
Tel.: +421 51 2453321; 0918 896 043
E-mail: luba.kralova@snm.sk
www.snm.sk/mrk


Mediálni partneri SNM: