Upevni, Bože. Z dejín pravoslávnej cirkvi na Slovensku do roku 1948

8. 6. 2020


Slovenské národné múzeum – Múzeum rusínskej kultúry (SNM – MRK v Prešove) pripravilo výstavu Z dejín pravoslávnej cirkvi na Slovensku – Upevni, Bože, ktorá bude slávnostne otvorená dňa 11. júna 2020 (štvrtok) o 16.00 h v priestoroch múzea na Masarykovej ulici 20
v Prešove.

Cieľom výstavy je príblížiť cyrilo-metodské dedičstvo a osobnosti pravoslávnej cirkvi, ktoré prispeli k jeho zachovaniu. Cennými zbierkovými predmetmi výstavy sú bohoslužobné knihy, vydané pravoslávnou cirkvou v 17. až 19. storočí v Kyjevsko – pečerskej Lavre v Kyjeve, Počajeve, v Budíne (Budapešti), Moskve, Ľvove a v Ladomírovej, v tamojšom Monastieri ctihodného Iovu Počajevského. Pozornosť si zaslúžia aj bohoslužobé rúcha významných cirkevných osobnosí, napríklad protojereja Vasilija Solovieva, archimandritu Andreja Kolomackého, staviteľa pravoslávnych chrámov v Prešove, Medzilaborciach, Stakčíne, v Rakoši na Ukrajine a v Olomouci, ale aj ikony zo severovýchodného Slovenska zo 17. – 19. storočia či časti ikonostasu z dnes už nejestvujúcej obce Ruské, ktoré spravuje pravoslávna cirkevná obec v Snine.

Autorom výstavy je mitr. prot. prof. Th r. Milan erka, CSc. – rektor Pravoslávneho bohosloveckého seminára PU v Prešove. Vstup na podujatie v deň otvorenia je limitovaný
z dôvodu stanovených hygienických opatrení. Výstava potrvá do roku 2022.

Viac info:

PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., riaditeľka SNM – MRK v Prešove
tel.: +421 051 2453321; 0918 896 043,
e-mail: luba.kralova@snm.sk
www.snm.sk/mrk


Mediálni partneri SNM: