Zmeny na riaditeľských postoch v SNM

31. 12. 2020


Ku koncu tohto roka prichádza v dvoch špecializovaných múzeách Slovenského národného múzea k zmenám v ich vedení. Namiesto Jána Papca, ktorý viac ako 30 rokov viedol SNM – Múzeum Bojnice, bol na dobu maximálne 6 mesiacov na pozíciu riaditeľa tohto múzea od 1.1.2021 menovaný doterajší zástupca riaditeľa Mikuláš Letavay. K zmene prichádza aj v SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave, kde sa namiesto doterajšieho dlhoročného riaditeľa Ondreja Pössa stáva od 1.1. 2021 novým riaditeľom, zatiaľ takisto na obdobie najviac 6 mesiacov, doterajší dlhoročný kurátor múzea Rastislav Filo.

„Obe výmeny na týchto dôležitých pozíciách boli dlhšie plánované a prišlo k nim po dohode. Doterajším riaditeľom Jánovi Papcovi a Ondrejovi Pössovi ďakujem za dlhoročnú precíznu prácu, ktorou prispeli k rozvoju im zverených špecializovaných múzeí SNM a rovnako aj k posilneniu značky Slovenské národné múzeum," vyjadril sa generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis.

Po jesennej zmene na pozícii riaditeľa SNM-Múzeum židovskej kultúry, kedy sa jeho dočasným riaditeľom stal Michal Vaněk, čaká teraz SNM výber troch nových stálych riaditeľov spomenutých špecializovaných múzeí. Výberové konania vo všetkých troch prípadoch budú vyhlásené v priebehu januára 2021.

Viac informácií
Jozef Bednár,
PR manažér SNM
m: jozefbednar@snm.sk,
t: +421 915 716 910


Mediálni partneri SNM