Kontakt


Slovensko

PhDr. Viera Jančovičová

riaditeľka
sídlo:     Štúrova 84 
             900 01 Modra
e-mail:   viera.jancovicova@snm.sk
tel.:       +421 33 24 54 103


PhDr. Beáta Mihalkovičová

zástupkyňa
sídlo:     Štúrova 84
             900 01 Modra
e-mail:   beata.mihalkovicova@snm.sk
tel.:       +421 33 24 54 102


Kontakt:
e-mail:  mls@snm.sk
tel.       +421 33 647 2765
mobil:   +421 917 908 327
web:     www.snm.sk


Sídlo múzea:
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Štúrova 84
900 01 Modra


Rakúsko

Dr. Margot Schindler

riaditeľka
sídlo:      Laudongasse 15-19 
             1080 Wien
e-mail:   margot.schindler@volkskundemuseum.at
tel.:       +43 1 406 89 05-28


Dr. Claudia Peschel-Wacha
Mag. Katharina Richter-Kovarik

projektové manažérky
sídlo:     Laudongasse 15-19
             1080 Wien
e-mail:   kulturvermittlung@volkskundemuseum.at
tel.:       +43 1 406 89 05-34 alebo 26


Kontakt:
e-mail:   office@volkskundemuseum.at
tel.:       +43 1 406 89 05
fax:       +43 1 408 53 42
web:      www.volkskundemuseum.at

 

Sídlo múzea:
Österreichisches Museum für Volkskunde
Laudongasse 15 – 19
1080 Wien